взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Токсикология Класифікація ОР по типу гіпоксії що розвивається
просмотров - 244

Тип гіпоксії що розвивається Характерні токсиканти
Екзогенна гіпоксія (зниження парціального тиску кисню у вдихуваному повітрі) Інертні гази, азот, водень, вуглекислий газ
Дихальна гіпоксія (пригнічення функції дихального центру і дихальних м'язів) Наркотичні засоби (опій), міорелаксанти (лістенон), фосфорорганічні інсектициди і хінолітичні речовини
Гемічна гіпоксія (порушення транспорту кисню кров'ю, екзотоксичний шок) Оцтова есенція, анілін, дихлоретан, нітрити, чадний газ, миш'яковистий водень
Тканинна гіпоксія (порушення окислювальних процесів в ферментних системах тканин) Синильна кислота та інші ціаніди, сполуки важких металів, фторацетат
Змішана гіпоксія (комбінації зазначених вище типів гіпоксії) Пестициди, оцтова есенція, психофармакологічні засоби

У вивченні токсичної дії отрут особливе значення має характер хімічних і біохімічних процесів, що відбуваються в організмі при отруєннях; виходячи з цієї концепції була запропонована класифікація ОР по дії їх на ферментні системи організму.

Використовується і класифікація ОР за характером дії на організми, яка виділяє хімічні речовини, що викликають певні наслідки отруєння. Наприклад, алергени, мутагени, канцерогени, тератогени і т.д. Подібний розподіл речовин має значення для визначених областей біології і медицини. Зокрема, за таким характером шкідливих речовин вивчається проблема віддалених наслідків впливу отрут на біологічний об'єкт.

Слід зазначити, що кожна з наведених видів класифікації отруйних і шкідливих речовин має свої особливості і не є універсальною. Практичне застосування тієї чи іншої класифікації визначається конкретною «токсичною ситуацією». У більш складних випадках необхідний комплексний підхід і використання декількох видів класифікації ОР, що допоможе правильно поставити діагноз і призначити відповідні методи терапії.