взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Токсикология Тема 12. Гігієнічна експертиза продуктів рослинного та тваринного походження.
просмотров - 695

1. При дослідженні пшеничної муки 1 сорту отримані дані: органолептичні властивості - без особливостей; вологість - 10%, клейковини - 20 %, металодомішок - 2,0 мг/кᴦ. При випічці хліба: кислотність - 4°, пористість - 48%. Гігієнічна оцінка:

А. Мука і випечений з неї хліб за всіма показниками не відповідають гігієнічним вимогам

B. Мука відповідає гігієнічним вимогам, а хліб має знижену пористість

C. Мука не відповідає гігієнічним вимогам за змістом клейковини, а хліб відповідає вимогам

D. Мука і випечений з неї хліб за всіма показниками відповідають гігієнічним вимогам

E. Мука не відповідає гігієнічним вимогам за змістом клейковини, а хліб - по величині пористості

2. Які властивості хліба дозволяють віднести його до основних продуктів харчування?

А. Високий вміст вітамінів А, Е,К,Д

B. Вуглеводи хліба на 85-95% складаються з простих цукрів, що сприяє високій їх засвоюваності

C. Абсолютна неприїдання

D. Білки хліба містять повний набір незамінних амінокислот

Е.Високий вміст солей Са і Р в оптимальному співвідношенні

3. Головна ознака розбавлення молока водою:

А. Блакитне забарвлення молока

B.Зниження вмісту жиру

C. Поява помаранчево-червоного забарвлення після додавання розолової кислоти

D.Зниження питомої ваги молока

Е.Зниження рівня сухого залишк.

4. З якою метою фальсифікується молоко содою?

А. З метою збільшення питомої ваги молока

B. З метою збільшення маси молока

C. З метою нейтралізації кислот, що утворюються

D. З метою поліпшення органолептики після додавання води

Е. З метою «маскування» при розбавленні молока водою

5. Що потрібно зробити для перерахунку величини питомої ваги молока в градуси лактоденсиметра?

А. Показники лактоденсиметра помножити на коефіцієнт 0,0002;

B. Зняти показники лактоденсиметра при температурі 20°С;

C. Помножити дробову частину щільності на 1000;

D. Помножити величину щільності на показники термометра лактоденсиметра;

Е. Нічого, оскільки щільність молока - це поняття, адекватне поняттю «Градуси лактоденсиметра».

6. Досліджений пшеничний формовий хліб: органолептичні властивості - без особливостей; кислотність -3°, пористість - 65%. Гігієнічна оцінка:

А. Всі показники хліба відповідають гігієнічним вимогам

B. Хліб має підвищену пористість

C. Хліб має знижену пористість

D. Хліб має знижену кислотність

Е. Хліб має знижену кислотність і підвищену пористість

7. При дослідженні житньої муки 1-го сорту встановлено: запах і смак - специфічні, вологість - 5%, вміст клейковини -25%, металодомішок - 2,5 мг/кг, при випічці хліба - кислотність його 15%, пористість - 53%. Гігієнічна оцінка: