взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Токсикология ТЕМА № 7. Методика гігієнічної оцінки грунту.
просмотров - 484

1. При лабораторному дослідженні грунту земельної ділянки, відведеної під будівництво лікарні, встановлено: колі-титр – 1, титр анаеробів – 0,1; санітарне число Хлєбнікова – 0,99; яєць гельмінтів немає в 1 кг грунту; личинок і лялечок мух немає на площі 0,25 м2. Оцініть ступінь епідемічної безпеки грунту.

A. Небезпечний

B. Відносно безпечний

C. Помірно небезпечний

D. Безпечний

E. Надзвичайно небезпечний

2. Дані лабораторного обстеження грунту земельної ділянки показали, що: колі-титр – 0,7, титр анаеробів – 0,6, число яєць гельмінтів – 5, санітарне число Хлєбнікова- 0,89, титр термофілів – 0,001. Який з вищенаведених показників вказує на процеси самоочищення грунту?

А. Титр термофілів

B. Колі-титр

C. Титр анаеробів

D. Число яєць гельмінтів

E. Санітарне число Хлєбнікова

3. Необхідно провести дослідження по нормуванню вмісту екзогенної хімічної речовини N у грунті. Важно заметить, что для створення експерементальних умов необхідно використовувати такий тип грунту , який має максимальну адсорбциону і поглинальну властивість. Який грунт відповідає цим потребам?

А.Піщаний

В. Камяний

С. Глинястий

Д. Торфяний

Е. Солончаковий

4. Яка система видалення відходів використовується в не каналізованому населœеному пункті?

А. Змішана

В. Поля асенізації

С. Поля фільтрації

Д. Вивізна

Е. Сплавна

5. Що не являється бактеріологічним показником при гігієнічній оцінкі грунту?

А. Колі-індекс

В. Мікробне число

С. Тітр бактерій perfringens

Д. Наявність лялечок та личинок мух

Е. Все вище перераховане

6. Дайте визначення поняттю колі-титр грунту.

А.Мінімальна кількість грунту у грамах , в якому міститься одна бактерія групи кишкової палички.

В.Максимальна кількість грунту у грамах , в якому міститься одна бактерія групи кишкової палички.

С. Максимальна кількість грунту у кілограмах , в якому міститься одна бактерія групи кишкової палички.

Д. Мінімальна кількість грунту у грамах , в якому міститься три бактерії групи кишкової палички.

Е. Мінімальна кількість грунту у грамах , в якому міститься одна анаеробна клострідія.

6. Дайте визначення санітарному числу Хлєбнікова

А.Співвідношення загального органічного азоту до азоту гумусу.

В. Співвідношення азоту гумусу до загального органічного азоту.

С.Кількість мікроорганізмів в 1 грамі грунту.

Д.Кількість грунту в грамах , в якій міститься одна E.coli

Е.Мінімальна кількість відходів у грамах , в якій міститься анаеробна клострідія.

8. Абіотична компонента грунту включає всœе , крім

А. Ґрунтова волога

В. Ґрунтове повітря