взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Токсикология Токсикологічна класифікація деяких отруйних речовин
просмотров - 241

Загальний характер токсичної дії Характерні представники ОР  
Нервово-паралітична (бронхоспазм, ядуха, судороги і паралічі) Фосфорорганічні та інші антихолінестеразні** речовини (хлорофос, карбофос та ін)
Шкірно-резорбтивна (місцеві запальні процеси і некротичні зміни) у поєднанні із загальною токсичною резорбтивною* дією Дихлоретан, гексахлоран, кислоти і луги, миш'як та його сполуки, сулема, HgCl2
Подразнююча (роздратування зовнішніх слизових оболонок) Пари концентрованих кислот і лугів, хлор, фтор та їх сполуки, сполуки фосфору, оксиди азоту, БОР (Сі-Ес, адамсит та ін.)
Задушлива (токсичний набряк легенів) БОР (фосген, дифосген, хлорпікрин та ін.)
Загальнотоксична (гіпоксичні судоми, кома, набряк мозку, параліч) Синильна кислота НСN та її похідні, чадний газ СО, алкоголь і його сурогати
Психотропна (порушення психічної активності - свідомості) Наркотики (кокаїн, опій), атропін і ін.

* Дія ОР проОРляється після її всмоктування в кров

** Група речовин, що викликає збудження нервової системи, судоми, після яких може наступити параліч.

Класифікація ОР за вибірковим впливом (селœективною дією отрут на окремі органи або системи організму, табл. 1.2) дає додаткову інформацію та деталізує токсикологічну класифікацію. Слід мати на увазі, що вибіркова дія отрути не вичерпує всього різноманіття клінічних проявів даної інтоксикації, а лише вказує на безпосœередню небезпеку, яка загрожує певному органу або системі організму як основному місцю токсичного враження.

Таблиця 1.2

Класифікація ОР за вибірковою дією

Місце токсичного ураження Характерні токсиканти
Серцево-судинна система Рослинні отрути (аконіт, чемериця, заманиха і т.д.); тварини отрути (тетродотоксин); солі барію, калію
Нервова система Психофармакологічні засоби (наркотичні анальгетики, транквілізатори, снодійні засоби); сполуки миш'яку, марганець, чадний газ; сірковуглець, тетраетилсвинœець; пестициди; алкоголь і його сурогати, вуглеводні
Печінка Хлоровані вуглеводні (дихлоретан, метилхлорид, хлороформ, чотирихлористий вуглець і т.д.); отруйні гриби (бліда поганка); феноли і альдегіди
Сечовидільна система Сполуки важких металів і миш'яку; пестициди; органічні розчинники, щавлева кислота͵ етиленгліколь
Кровотворна система Анілін та його похідні; нітрити; миш'яковистий водень; бензол і його хлорпохідні, толуол
Органи дихання, слизові оболонки і шкірні покриви Пари концентрованих кислот і лугів, сполуки важких металів і миш'яку

У багатьох випадках важкі форми гострих отруєнь супроводжуються проявом виражених ознак кисневого голодування організму - гіпоксії. Патофізіологічні механізми кисневого голодування зазвичай викликані впливом отрут на певні внутрішньоклітинні ферментні системи. Сутність цих процесів розкрита далеко не в кожному випадку отруєнь, однак накопичення знань у цій області токсикології дозволяє наблизитися до вирішення її кінцевого завдання - вияснення молекулярної основи дії отрут на організм. Тому поряд з іншими видами класифікації розроблена і класифікація ОР по типу гіпоксії, що розвивається (табл. 1.3).