взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Токсикология Токсична дія на організм окремих розчинників
просмотров - 333

Аліфатичні вуглеводні. У людей, що піддавалися впливу аліфатичних (наприклад, n-гексану) і галогенованих вуглеводнів спостерігалися симптоми поліневропатії, включаючи тремтіння рук і ніг, слабість, зниження сухожильних рефлексів, порушення чутливості, особливо рук і ніᴦ. Токсичний ефект вуглеводнів при багатократній або тривалій дії часто обумовлений їх проміжними метаболітами. Продукт окислення n-гексану - 2,5-гександіон здатний взаємодіяти з лізіновим залишком, утворювати перехресні зшивання в білках нервових волокон і тим самим призводити до порушення функцій останніх, викликаючи ураження нервової системи; перетворення відбувається за схемою:

n-гексан → 2-гексанол → 2,5-гександіон.

Ароматичні вуглеводні. До них відносяться з'єднання ароматичного ряду, для яких характерна дія на систему кровотворення. Специфічна дія бензолу на систему кровотворення, виникає розвиток лейкопенії та анемії, добре відома. В останні роки показано, що бензол володіє також мутагенними, ембріотоксичними, гонужнотоксичними діями. За деякими даними бензол являєтся канцерогеном для людини. В організмі людини і тварин бензол окислюється в фенол (50% дози), хінол (10%), катехол (2%), гідроксіхінол (1%), фенілмеркаптурову кислоту (1%), транс-транс-муконову кислоту (1% дози). Феноли виводяться із сечею у вигляді фенілглюкоронідів і фенілсульфатів. Утворення окислювача бензохінона з бензолу і його відновлення ферментами веде до появи активних радикалів семіхінона, який взаємодіючи з киснем тканин утворює вільні радикали. Такий можливий механізм токсичності і канцерогенності бензолу. Похідні бензолу - толуол і ксилол - в процесі метаболізму окислюються по метильним групам і виводяться у вигляді кон'югатів за схемою:

Рис 6.1. Схема виведення продуктів метаболізму бензолу.

Тривала дія толуолу зазвичай призводить до зменшення числа еритроцитів у крові, зміни її лейкоцитарної формули. У людей, які підлягали впливу толуолу, відзначалися мозжечкові симптоми і відповідно такі ознаки, як некоординовані тре мор, атрофія мозочка.

Тривала дія на організм ксилолу також призводить до враження органів кровотворення.

Аліфатичні алкоголі (спирти). Первинні спирти окислюються до альдегідів, а потім до карбонових кислот. Невелика частина введеної дози утворює кон'югати з глюкуроновою кислотою (етанол-0,5%; пентаном - 7%; гексанол -10% від отриманої дози).

Метанол - сильна отрута͵ що діє головним чином на центральну нервову і судинну системи, на зоровий нерв. Метанол добре всмоктується в організмі, має кумулятивні властивості; наркотичні властивості виражені слабо. Метиловий спирт в організмі окислюється до формальдегіду і мурашиної кислоти, які є більш токсичними, ніж сам метанол. Смертельним для людини може бути кількість, за різними джерелами, 30-100 мл. Токсична концентрація в крові становить 300 мг/л, смертельна - 800 мг/л. ГДК метанолу в повітрі робочої зони 5 мг/м3.