взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Токсикология Токсичні речовини і відповідні антидоти
просмотров - 509

Види токсичних речовин Антидоти
Метанол, етиленгліколь Алкоголь етиловий (30%-ний розчин всœередину, 5%-ний - в вену)
Грибна отрута блідої поганки Ліпоєва кислота (20-30 мг/кг на добу)
Синильна кислота͵ ціаніди Амілнітрит, метиленовий синій і ін.
Метгемоглобіноутворювачі (анілін, нітрати, нітрити та ін) Метиленовий синій (1%-ний розчин)
ФОС (фосфамід, метилмеркаптофос, карбофос, хлорофос, метафос та ін.) діпіроксим (15%-ний розчин), діетіксим (10%-ний розчин), атропіну сульфат та ін
Чадний газ, спирти, бензин, ацетон, хлороформ, трихлоретилен, розчинники для фарб і ін. Гіпербарична оксигенація, гіпервентиляція
Препарати опію (морфін, промедол, кодеїн) Налорфин (0,5%-ний розчин)

Наведемо коротку характеристику найбільш поширених антидотів.

Амілнітрит (ізоаміловий ефір азотистої кислоти) - є ефективним антидотом синильної кислоти НСN, токсична дія якого полягає в придушенні залізовмісних дихальних ферментів клітин за рахунок зв'язування тривалентного атома заліза цих ферментів. Амілнітрит перетворює частину гемоглобіну крові в метгемоглобін, здатний «знімати» НСN з блокованих нею залізовмісних ферментів з утворенням ціанметгемоглобіну, в результаті чого синильна кислота виводиться у вигляді нешкідливих роданідів. Амілнітрит являється судиннорозчинним засобом.

Антидот ТУМ - змішана протиотрута͵ що складається з 25 г таніну, 50 г активованого вугілля і 25 г паленої магнезії (оксиду магнію). Застосовується при отруєнні алкалоїдами (нікотин, атропін тощо). Однак цей так званий універсальний антидот виявився малоефективним, оскільки його компоненти частково нейтралізують один одного.

Антидот метиленовий синій (1%-ний розчин) застосовують при отруєннях метгемоглобіноутворювачами (аніліном і його похідними, нітратами, нітритами, ціанідами, в тому числі синильною кислотою, оксидом вуглецю(II), сірководнем). Широко застосовується як антисептик у вигляді 1-3%-ного спиртового розчину при опіках, фолікуліту та ін. Володіє окислювально-відновними властивостями, в організмі може перетворювати гемоглобін в метгемоглобін і назад. На цьому засноване застосування метиленового синього в якості антидоту при отруєнні зазначеними вище отруйними речовинами. У малих дозах метиловий синій антидот відновлює порушену дихальну функцію тканин, відіграє роль каталізатора при перетворенні метгемоглобіну в гемоглобін, послаблює утворення тиреотропного гормону (що викликає каліцтва організмів) гіпофіза. Метиленовий синій антидот у великих дозах - гемолітична («кров'яна») отрута.

Атропін та деякі похідні гідроксиламіну NH2OH є антидотами проти отруйних ФОС. Останні придушують фермент холінестеразу, регулюючу вміст ацетилхоліну, який, накопичуючись в організмі, призводить до отруєння. Ацетилхолін грає важливу роль в процесі нервової діяльності людини і тварин, будучи передатчиком (медіатором) нервових імпульсів. Дія похідних гідроксиламіну і йому подібних речовин виражається в основному у відновленні активності самої холінестерази.