взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Урология III. Задания для самостоятельной работы по изучаемой теме.
просмотров - 202

1. Представте классификацию повреждений органов мочеполовой системы

2. Укажите симптомы, характерные для разрыва почки :

· Боль в поясничной области

· Гематурия

· Задержка мочеиспускания

3.Какие формы повреждения почек вы знаете?

4.Какими рентгенологическими методами диагностируется травма почки?

· Ретроградная пиелография

· Цистография

· Экскреторная урография

· Аортография

5.Назовите симптомы внутрибрюшного разрыва мочевого пузыря.

6.Тактика при разрыве мочевого пузыря.

7.Укажите клинические симптомы при разрыве уретры.

8.Какие осложнения могут возникнуть после разрыва уретры?

9.Больной 40 лет в алкогольном опьянении упал на бетонную плиту. Появились боли в животе, в течение нескольких часов не мочился. При обследовании в клинике – живот напряжен, болезненный, положительнй симптом Щеткина. При катетеризации мочевого пузыря - мочи нет. Ваш диагноз, план обследования?

10.Больной экстренно доставлен в хирургическое отделœение в тяжелœем состоянии. Бледен, пульс 120 уд. В 1 мин., АД 80/60. При пальпации болезненность в правой поясничной области. Макрогематурия. Диагноз и Ваша тактика?

11.Профести дифференциальный диагноз. Больной 25 лет получил травму промежности. Спустя 3 месяца мочеиспускание стало учащенным, тонкой струей, на уретрограмме отмечается стриктура промежностного отдела уретры. При исследовании per rectum предстательная желœеза уменьшена в размерах, уплотнена, безболезненная. У второго больного, 35 лет, появилось учащенное мочеиспускание с резью. Per rectum пальпируется увеличенная в размерах, пастозная, резко болезненная с участками размягчения предстательная желœеза. План обследования?


Читайте также


 • - III. АНАМНЕЗ

  1. Наследственность. 2. Перенесенные заболевания. 3. Менструальная функция: а) время появления первых менструаций; б) через какое время установилась, если сразу не установилась, то за этот период какой имели тип и характер; в) тип менструаций: по сколько дней длятся, через... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базисні знання

  1. Основні та додаткові розміри таза жінки, розміри доношеного плода. 2. Пальпація матки за методом Леопольда. 3. Вагінальне дослідження, його ціль, можливості, небезпечність. 4. Сучасні інструментальні методи дослідження в акушерстві (УЗД, ФКГ та ін.). 5. Роль... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Будова жіночого кісткового таза, м'яких тканин пологового каналу, кровопостачання та інервація органів малого тазу. 2. Плід як об'єкт пологів. 3. Фізіологія вагітності та пологів, рівні руху голівки відносно орієнтирів малого таза в динаміці пологів. 4. Біомеханізм... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Будова кісткового таза, розміри таза і його площин. 2. Будова зовнішніх і внутрішніх статевих органів, їх зміни під час вагіт­ ності. 3. Розміри доношеного плода. 4. Поняття про глибоку методичну пальпацію і аускультацію. 5. Поняття про ультразвукове і рентгенологічне... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Визначення строку вагітності. 2. Визначення строку своєчасних пологів. 3. Визначення строку передчасних пологів. 4. Визначення строку мимовільних абортів. 5. Визначення маси та довжини плода на різних строках вагітності. 6. Механізм дії на міометрій лікувальних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Діагностика пізніх термінів вагітності. 2. Анатомія кісткового таза. 3. Будова голівки плода. 4. Визначення передбачуваної маси плода. 5. Аускультація плода. IV. Зміст навчальногоматеріалу На першому занятті шляхом опитування студентів визначається поняття "тазойе... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Фізіологія вагітності та пологів. 2. Причина настання пологової діяльності. 3. Анатомія жіночого таза та пологових шляхів. 4. Функція фетоплацентарного комплексу при доношеній вагітності. 5. Клініка та перебіг пологів. 6. Методи зовнішнього та внутрішнього... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Вихідні та базисні знання

  1. Діагностика вагітності в ранні строки (можливі, сумнівні та достовірні ознаки вагітності). 2. Вміти збирати анамнез. 3. Проведення загального і спеціального огляду вагітної. 4. Визначення строку вагітності і передбачуваних пологів, маси гілода. 5. Аналіз лабораторних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Зміст навчального матеріалу

  д£ Невиношування вагітності — це самовільне переривання її від початку до Ш тижнів. Невиношування вагітності належить до числа досить частих видів акушерської патології, яка складає, за даними ВООЗ, 5—10%. Народження недоношених, гіпотрофічних дітей при цьому... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VIII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: відділення патології вагітних, гінекологічне відділення, реанімація, мала операційна, учбові кімнати. Оснащення: таблиці, слайди, дані лабораторних досліджень, історії хво­роб вагітних з раннім гестозом, набір інструментів для переривання... [Ознакомиться подробнее.]