взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Урология III. Задания для самостоятельной работы по изучаемой теме.
просмотров - 208

1. Дайте определœение доброкачественной гиперплазии и рака предстательной желœезы.

2. Объясните метаболизм тестостерона и его значение в развитии ДГПЖ.

3. Назовите варианты макроскопического строения ДГПЖ.

4. Охарактеризуйте стадии клинического течения ДГПЖ.

5. Какие симптомы характерны для ДГПЖ?

6. Какие симптомы указывают на распространенность и метастазирование рака предстательной желœезы?

7. При каких стадиях заболевания показана аденомэктомия и простатэктомия?

8. Назовите минимально инвазивные методы оперативного лечения ДГПЖ.

9. С какими заболеваниями следует дифференцировать рак предстательной желœезы?

10. Назовите диагностический тест подтверждающий диагноз рака предстательной желœезы.

11. Какие осложнения клинического течения ДГПЖ могут явиться основанием для двухмоментного оперативного лечения?

12. Назовите группы препатаров, применяющихся при медикаментозном лечении ДГПЖ.

13. Назовите виды операций при раке предстательной желœезы.

14. Составьте ситуационную задачу с описанием больного:

· с ДГПЖ и крайне важностью эпицистостомии;

· с ДГПЖ и крайне важностью одномоментной аденом-эктомии ;

· с раком предстательной желœезы и возможностью выполнения радикальной простатэктомии.

ТЕМА: Острая почечная недостаточность – анурия. Основные причины и патогенез острой почечной недостаточности. Клинические проявления. Лечение. Хроническая почечная недостаточность. Определœение. Патогенез. Основные причины. Стадии клинического течения. Осложнения хронической почечной недостаточности. Медикаментозная терапия. Эфферентные методы лечения. Трансплантация почки.

I. Вопросы для проверки базового уровня знаний:

· Анатомо-физиологические особенности строения почек

· Механизм образования мочи

· Изменения диуреза

· Лабораторные методы диагностики функции почек

· Изотопные методы исследования

· Экскреторная урография и ангиография


Читайте также


 • - III. АНАМНЕЗ

  1. Наследственность. 2. Перенесенные заболевания. 3. Менструальная функция: а) время появления первых менструаций; б) через какое время установилась, если сразу не установилась, то за этот период какой имели тип и характер; в) тип менструаций: по сколько дней длятся, через... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базисні знання

  1. Основні та додаткові розміри таза жінки, розміри доношеного плода. 2. Пальпація матки за методом Леопольда. 3. Вагінальне дослідження, його ціль, можливості, небезпечність. 4. Сучасні інструментальні методи дослідження в акушерстві (УЗД, ФКГ та ін.). 5. Роль... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Будова жіночого кісткового таза, м'яких тканин пологового каналу, кровопостачання та інервація органів малого тазу. 2. Плід як об'єкт пологів. 3. Фізіологія вагітності та пологів, рівні руху голівки відносно орієнтирів малого таза в динаміці пологів. 4. Біомеханізм... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Будова кісткового таза, розміри таза і його площин. 2. Будова зовнішніх і внутрішніх статевих органів, їх зміни під час вагіт­ ності. 3. Розміри доношеного плода. 4. Поняття про глибоку методичну пальпацію і аускультацію. 5. Поняття про ультразвукове і рентгенологічне... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Визначення строку вагітності. 2. Визначення строку своєчасних пологів. 3. Визначення строку передчасних пологів. 4. Визначення строку мимовільних абортів. 5. Визначення маси та довжини плода на різних строках вагітності. 6. Механізм дії на міометрій лікувальних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Діагностика пізніх термінів вагітності. 2. Анатомія кісткового таза. 3. Будова голівки плода. 4. Визначення передбачуваної маси плода. 5. Аускультація плода. IV. Зміст навчальногоматеріалу На першому занятті шляхом опитування студентів визначається поняття "тазойе... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Базові знання

  1. Фізіологія вагітності та пологів. 2. Причина настання пологової діяльності. 3. Анатомія жіночого таза та пологових шляхів. 4. Функція фетоплацентарного комплексу при доношеній вагітності. 5. Клініка та перебіг пологів. 6. Методи зовнішнього та внутрішнього... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Вихідні та базисні знання

  1. Діагностика вагітності в ранні строки (можливі, сумнівні та достовірні ознаки вагітності). 2. Вміти збирати анамнез. 3. Проведення загального і спеціального огляду вагітної. 4. Визначення строку вагітності і передбачуваних пологів, маси гілода. 5. Аналіз лабораторних... [Ознакомиться подробнее.]


 • - III. Зміст навчального матеріалу

  д£ Невиношування вагітності — це самовільне переривання її від початку до Ш тижнів. Невиношування вагітності належить до числа досить частих видів акушерської патології, яка складає, за даними ВООЗ, 5—10%. Народження недоношених, гіпотрофічних дітей при цьому... [Ознакомиться подробнее.]


 • - VIII. Методичне забезпечення

  Місце проведення заняття: відділення патології вагітних, гінекологічне відділення, реанімація, мала операційна, учбові кімнати. Оснащення: таблиці, слайди, дані лабораторних досліджень, історії хво­роб вагітних з раннім гестозом, набір інструментів для переривання... [Ознакомиться подробнее.]