взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Урология V2: Спинной мозг. Источники развития.
просмотров - 236

I: S: Мотонейроны передних рогов спинного мозга по строению мультиполярные

I: S: Чувствительные нейроны g.spinale по строению псевдоуниполярные

I: S: Первый нейрон соматической рефлекторной дуги лежит в спинальном ганглии

I: S: Второй нейрон соматической рефлекторной дуги лежит в задних рогах

I: S: Третий нейрон соматической рефлекторной дуги лежит в передних рогах

I: S: Нижняя граница спинного мозга взрослого человека – L 2 I: S: Линия входа задних корешков – sulcus posteriolateralis I: S: Cегментарный аппарат спинного мозга – fasciculus proprius I: S: Сегменты Th5-8 лежат на 2 позвонка выше. I: S: Нервные корешки ниже L2 образуют cauda equina I: S: Columna grisea lateralis выделяют в C8-L2 сегментах спинного мозга. I:

Q: Правильная последовательность элементов заднего рога (сзади наперед):

Zona terminalis

Zona spongiosa

Substancia gelatinosa

Nuclei proprii

Nucleus thoracicus

I:

S: Соответствие между канатиком спинного мозга и проводящим путем, проходящим в нем:

L1: задний L2: боковой L3: передний R1: Голля-Бурдаха R2: Флексига и Говерса R3: Покрышечно-спинномозговой R4: Корково-мостовой

I: S: Пирамидный путь – truncus corticospinalis ant

I:

S: Соответствие между проводящим путем, проходящим в спинном мозге и его функцией:

L1: передний спиноталамический L2: Флексига L3: corticospinalis anterior L4: tectospinali

L5: corticopontinu

R1: сознательный общей чувствительности R2: бессознательный проприоцептивный R3: сознательный двигательный R4: бессознательный двигательный

I:

S: Соответствие между проводящим путем, проходящим в спинном мозге и его функцией:

L1: Голля-Бурдаха L2: Говерса L3: corticospinalis laterali

L4: rubrospinali

L5: occipitotemporopontinu

R1: сознательный проприоцептивный R2: бессознательный проприоцептивный R3: сознательный двигательный R4: бессознательный двигательный

I: S: Tr. reticulospinalis – бессознательный двигательный

I: S: Tr. vestibulospinalis – бессознательный двигательный

I: S: Fasciculus longitudinalis medialis – бессознательный двигательный

I:

S: Соответствие между оболочками спинного мозга и их характеристиками:

L1: твердая L2: паутинная L3: мягкая R1: срастается с краями большого затылочного отверстия R2: прозрачный листок, без сосудов R3: содержит сосуды спинного мозга R4: вплотную прилегает к надкостнице позвоночного канала

I:

S: Соответствие между межоболочечными пространствами спинного мозга и их характеристиками:

L1: эпидуральное L2: субдуральное L3: субарахноидальное R1: содержит внутреннее позвоночное венозное сплетение R2: щелœевидное, пронизано тонкими перекладинами R3: содержит ликвор R4: содержит наружное позвоночное венозное сплетение

I: S: Между оболочками спинного мозга во фронтальной плоскости между передними и задними корешками проходит lig. denticulatum


Читайте также


 • - IV. Зміст заняття

  Визначення: кесаревим розтином називають розроджувальну операцію, під час якої плід вилучається через розтин передньої черевної стінки й матки обіч природні пологові шляхи, якщо розродження через останні неможливе або небезпечне (Гентер Г. Г.). При з'ясуванні показань до... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Всіх жінок із захворюваннями внутрішніх органів необхідно протягом вагітності госпіталізувати у плановому порядку тричі. Перша планова госпіталізація проводиться у ранні строки вагітності (до 12 тижнів вагітності) для обстеження, уточнення діагнозу та вирішення ги- ... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Жіноча консультація є структурним підрозділом пологового будинку чи по­ліклініки, який призначений для надання всіх видів амбулаторної акушерської і гінекологічної допомоги. В роботі жіночої консультації відображається основний принцип медицини — єдність... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Абортом (від аЬогїш ^^гинути, зганяти) є будь-яке переривання вагітності протягом перших Я тижнів. Розрізняють нереривання вагітності в ранні (до 16 тижнів) і в пізні строки (16 — до т тижнів). Термін "пізній аборт" рекомендують замінити на "несвоєчасні пологи" (раїіиз... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Необхідно визначити поняття "післяпологового періоду", його трива­лість, підрозділи за строком. Післяпологовий період (пуерперій) — це 6—8-тиждневий період після розродження жінки, протягом якого репродуктивній тракт повертається до нормального стану, що існував... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Приступаючи до вивчення біомеханізму пологів, треба відзначити такі особливості в положенні голівки плода при потиличному передлежанні: 1) положення голівки до початку пологів не індиферентне, а трохи зігну­ те, тобто потилиця і мале тім'ячко нижче за велике; 2)... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Викладач формулює мету заняття, потім контролює вихідний рівень за­своєння матеріалу. Слід звернути увагу на те, що розрізняють 3 ступені роз­гинальних вставлень: І - так зване передньоголовне вставлення, голівка проходить через поло­говий канал прямим розміром,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Планування сім'ї за допомогою сучасних контрацептивних засобів роз­глядається як суттєвий фактор медико-санітарної допомоги, необхідної для забезпечення здоров'я сім'ї. Контрацептивні засоби поділяються на традиційні (механічні — кондоми, вагінальні діафрагми,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  Акушерські кровотечі можна класифікувати таким чином. 1. Кровотечі в першій половині вагітності (мимовільний аборт, позамат­ кова вагітність, пухирцевий занесок, поліпи, ерозії, рак шийки матки, шийко­ ва вагітність). 2. Кровотечі під час другої половини... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IV. Зміст навчального матеріалу

  З усіх методів дослідження таза найважливіше значення має його вимірювання. Більшість внутрішніх розмірів таза недоступні для вимірювання, тому звичайно вимірюють зовнішні його розміри і за ними приблизно оцінюють розміри і форму малого таза. Вимірювання таза... [Ознакомиться подробнее.]