взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Валеология A. дисфагия 7 страница
просмотров - 592

A. диетотерапия, өмір сүру салтын өзгерту, шылым шегуден бас тарту

B. гиполипидемиялық препараттарды тағайындау

C. антиангинальдық препараттарды тағайындау

D. артериялық гипертензияны түзету

+ аталғандардың барлығы

122. 55 жастағы науқас, терапия бөлімшесіне ревматизм салдарынан пайда болған жетіспеушілігі басым аорта қақпақтарының ақауымен жатқызылды. Ақау науқастың 30 жасында анықталған, бірақ ол науқасқа шектеу болмаған. 50 жасынан бастап, жиі емес стенокардия, 52 жасынан бастап қалыпты жүктемеде ентікпе (гликозидтер, зәр айдайтын дәрілер). Соңғы жарты жылда ентікпе азайған, бірақ оң жақ қабырға астындағы ауырғандық, аяқтарында ісік пайда болған. Статус: мойын веналары аздап ісінген, тыныш күйде ентікпе жоқ, алдыңғы қолт ықасты сызығы бойынша VII қабырғааралықта жүрек ұшы соққысы күшейген. Пульс шамамен 90 рет минутына, ырғақты, АҚҚ – 130/90 мм с.б.б. Бауыры 6см. шығынқы. Қан анализі қалыпты. Науқасты кардиохирургке жолдау сұрағы талқылануда, қандай тұжырым негізді?

1) консервативті емдеу

2) оперативті емдеу

3) миокардтың ауыр зақымдануына байланысты операцияға қарсы көрсеткіш

4) жүрек шамасыздығын түзеткеннен кейін операция жүргізуге болады

Дұрыс жауабын таңдаңыз:

A. 1, 2

B. 2, 4

C. 3

D. 1, 2, 3

E. 1, 2, 3, 4

123. 50 жастағы ер адам интенсивті терапия палатасына, сол жақ қарыншаның артқы қабырғасының жедел миокард инфарктісі клиникалық көрінісімен және ЭКГ белгілерімен келіп түсті. Ауру толық атриовентрикулярлық блокадамен асқынған, қарыншалардың жиырылу жиілігі 40 рет минутына. Бұл жағдайда ең тиімді болып табылады

A. атропин қолдану

+ электродты эндокардиальды орналастыру және уақытша кардиостимуляция жүргізу

C. коринфор қолдану

D. тұрақты ИКС орналастыру

E. атропин және коринфар қолдану

124. 54 жастағы науқас клиникаға қайталамалы пердеаралық миокард инфарктісінің сол қарыншаның ұшына және бүйір қабырғаларына таралуы диагнозымен жатқызылды. Объективті қарағанда: жағдайы ауыр, бозғылт, салқын жабысқақ тер, акроцианоз. Өкпесінде төменгі артқы бөліктерде бірең-сараң үнсіз ылғалды сырылдар. ТАЖ – 24 рет минутына, АҚҚ – 80/60 мм с.б.б. ЖЖЖ – 110 рет минутына. Пульс толықтығы әлсіз, олигоурия, науқас қозған, адекватты емес. Диагноз:


Читайте также


 • - Trochanterica externa

  6. Акушерка берёт тазомер и садится справа oт беременной, лицом к ней. 7. Пальпирует передне-верхние ости подвздошных костей, прикладывает пуговки тазомера и измеряет: Disitantia spinarum в норме приблизительно равна 26 см. 8 Продвигая пальцы пo гребням подвздошных костей, находит... [Ознакомиться подробнее.]


 • - Articulares superiores et inferiores.

  Различают позвонки: шейные (7), грудные (12), поясничные (5), крестцо- вые (5) и копчиковые (1- 5). 1.Грудные позвонки, vertebrae thorаcicae,сочленяются с ребрами, по- этому они отличаются тем, что имеют реберные ямки, foveae costаles, соеди- няющиеся с головками ребер и находящиеся на теле каждого... [Ознакомиться подробнее.]


 • - Ass. prof. Zhauticova S. B., Maxutova A. K.“Pathophysiology of cardio-vascular system”// Educational-methodical manual// Karaganda, 2006.- 57.

  · Методы обучения и преподавания: Лекции- проблемные. Практические занятия: решение ситуационных задач по методу TBL, семинар (обсуждение теоретических вопросов по теме занятий, решение ситуационных задач, выполнение тестовых заданий разбор логических вопросов);... [Ознакомиться подробнее.]


 • - canalis cruropopliteus (голено-подколенный канал Грубера)

  1. Студент, рассказывая о строении кровеносных сосудов, отметил что, со стороны просвета все они выстланы однослойным плоским эпителием, который называется мезотелием. Прав он или нет, если не прав, то в чем ? 2. Демонстрируют два препарата артерий. В одном - на границе... [Ознакомиться подробнее.]


 • - Colica media

  I: S: A. colica sinistra – ветвь … +: a. mesenterica inferior I: S: A. iliocolica – ветвь … +: a. mesenterica superior I: S: A. pancreatoduodenalis inferior – ветвь a. … +: mesenterica superior I: S: A. sigmoidea – ветвь a. … +: mesenterica inferior I: S: A. rectalis superior – ветвь a. … +: mesenterica inferior I: S: "Риоланова дуга" это анастомоз между аа. … +: colica... [Ознакомиться подробнее.]


 • - Costae fluctuantes.

  Ребрo, costa,представляет собой узкую изогнутую пластинку, состоящую в своей задней, наиболее длинной, части из кости, os costale, а в передней, более короткой, из хряща, cartilagо costalis. Каждое ребро (кроме первого) имеет на- ружную и внутреннюю поверхности, верхний и нижний края,... [Ознакомиться подробнее.]


 • - Fascia prevertebralis

  I: S: Фасциальное влагалище для m. sternocleidomastoideus образует +: lamina superficialis fasciae colli propria I: S: Фасциальное влагалище для m. trapezius образует … +: lamina superficialis fasciae colli propria I: S: Фасциальные влагалища для подподъязычной группы мышц шеи образует … +: lamina profunda fasciae colli propria I: S: Висцеральный и... [Ознакомиться подробнее.]


 • - GANGLION SUBMANDIBULARE(SUBLINGUALE)

  ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ВОЛОКНА ПАРАСИМПАТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА СИМПАТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА                         Таблица   Нервы шейного сплетения     Нервы Ход нерва Ветви Область иннервации ... [Ознакомиться подробнее.]


 • - I пара – обонятельные нервы, nervi olfactorii.

  обонятельный тракт Это нервы специальной чувствительности – состоят из висцерочувствительных волокон (воспринимают химическое раздражение – запахи). В отличие от других черепных чувствительных нервов обонятельные нервы не имеют чувствительного ядра и узла. Поэтому... [Ознакомиться подробнее.]


 • - IX пара – языкоглоточный нерв, nervus glossopharyngeus

  Нерв смешанный, содержит двигательные, чувствительные и парасимпатические волокна. Имеет три ядра, расположенные в продолговатом мозге и проецирующиеся на ромбовидную ямку в области треугольника блуждающего нерва: – двигательное, двойное ядро, nucleus ambiguus, общее с Х и XI... [Ознакомиться подробнее.]