взлом

Открытая медицинская библиотека

Статьи и лекции по медицине ✚ Библиотека студента-медика ✚ Болезни и способы их лечения.

Валеология з дисципліни «ВАЛЕОЛОГІЯ»
просмотров - 531

№ з/п Теми індивідуальних завдань  
 
1. Історія розвитку та сучасні уявлення про медичну валеологію як науку, її значення для збереження та зміцнення здоров’я людини.  
2. Сучасні уявлення про здоров’я (фізичне, психічне, соціальне) та основні чинники що на нього впливають.  
3. Уявлення про здоров’я людини з позицій східної медицини.  
4. Формування здорового способу життя людини. Фактори ризику для здоров’я людини.  
5. Вплив тютюнопаління на здоров’я людини.  
6. Вплив зловживання алкоголю на здоров’я людини.  
7. Наркоманія та її наслідки для здоров’я людини та суспільства.  
8. Стреси та їх вплив на стан здоров’я людини.  
9. Синдром хронічного стомлення.  
10. Значення оптимальної маси тіла для здоров’я людини, методи її визначення.  
11. Основи здорового та раціонального харчування, функції та дія їжі. Режими оздоровчого харчування.  
12. Основні живильні речовини. Значення води у добовому режимі харчування.  
13. Негативний плив недостатньої маси тіла або різкого схуднення на стан здоров’я та гормональну систему. Поняття про анорексію і булімію.  
14. Негативний плив на стан здоров’я надмірної маси тіла. Види та ступені ожиріння. Способи профілактики та корекції засобами фізичної культури.  
15. Їжа, як фактор та причина захворювань. Основні дієтичні принципи.  
16. Альтернативні види харчування.  
17. Значення вітамінів для нормальної життєдіяльності людини.  
18. Основні причини і наслідки гіпо- та гіпервітамінозу.  
19. Лікувальне голодування.  
20. Поняття про ергономіку людини. Засоби та способи створення фізіологічного фону для оптимального відновлення під час роботи.  
21. Корекція кумулятивних проявів хронічного психоемоційного перенапруження у ході виробничої діяльності.  
22. Біоритми – закономірність життєдіяльності організму. Добова функціональна активність органів і систем здорової людини.  
23. Значення рухової активності в житті людини. Вплив оптимальної рухової активності на основні фізіологічні системи організму.  
24. Негативний вплив недостатньої рухової активності на здоров’я людини. Поняття про гіподинамію та гипокінезію.  
25. Негативний вплив надмірної рухової активності на здоров’я людини. Поняття про гостре та хронічне фізичне перенапруження.  
26. Поняття про поставу, етапи її формування в процесі розвитку дитини. Ознаки правильної постави та її значення для здоров’я людини.  
27. Причини порушення постави. Основні заходи для формування правильної постави, корекція її порушень.  
28. Оздоровче фізичне тренування як засіб збереження та покращення здоров’я, його основні види та принципи.  
29. Принципи та організація самоконтролю під час оздоровчого фізичного тренування.  
30. Особливості оздоровчого фізичного тренування у дитячому віці.  
31. Особливості оздоровчого фізичного тренування. у похилому віці.  
32. Особливості оздоровчого фізичного тренування жінок в залежності від фізіологічних особливостей їх організму.  
33. Диференційовані рекреаційно-оздоровчі рухові режими в практиці превентивної медицини.  
34. Кількісна оцінка рівня фізичного (соматичного) здоров’я. Поняття про «кількість» фізичного (соматичного) здоров’я людини та «безпечний рівень здоров’я».  
35. Біологічний вік людини як показник соматичного здоров’я. Визначення біологічного віку людини та оцінка темпів біологічного старіння.  
36. Фізіологічні механізми процесів відновлення після оздоровчого фізичного тренування. Основні види засобів відновлення.  
37. Використання гідротерапії як засобу відновлення фізичної і розумової працездатності.  
38. Масаж – як засіб оздоровлення організму та профілактики захворювань, історія розвитку та види традиційного масажу.  
39. Уявлення про східні системи масажу.  
40. Загартування як засіб зміцнення здоров’я.  
41. Види загартування, показання та протипоказання до застосування, основні принципи та методики загартовування.  
42. Фізіологічні основи дії охолодження на організм людини, методики визначення толерантності організму до охолодження.  
43. Загартування за допомогою сонячно-повітряних ван.  
44. Загартування за допомогою контрастних процедур. Основні правила та методики.  
45. Оздоровлення організму за допомогою банних процедур. Історія виникнення та види сучасних бань.  
46. Основні методичні принципи та правила саунування. Застосування масажу під час банних процедур.  
47. Ускладнення під час проведення банних процедур, їх причини, засоби профілактики та перша допомога.  
48. Зміцнення здоров’я за допомогою босохождіння та моржування, механізми дії на організм, основні правила.  
49. Поняття про імунну систему та нормальну мікрофлору організму людини, їх функції.  
50. Становлення та функції імунної системи в онтогенезі.  
51. Класифікація та причини імунних дисфункцій. Принципи неспецифічної та специфічної імунокорекції.  
52. Дисбіоз, його причини, прояви, механізми.  
53. Дихальні вправи як засіб оздоровлення. Особливості різних видів дихальної гімнастики.  
54. Дихальна гімнастика під час занять йогою. Поняття про повне дихання.  
55. Нетрадиційні форми оздоровлення організму.  
56. Аеробіка Кенета Купера як система оздоровчих фізичних вправ для всіх.  
57. Розумове та фізичне стомлення під час навчання у вузі, його основні причини, ознаки та засоби профілактики.  
58. Гімнастика для очей як засіб профілактики погіршення розумової працездатності та попередження порушень зору.  
60. Раціональна організація режиму праці та відпочину.  
61. Проблема допінгу під час занять фізичними вправами, історія розповсюдження допінгу в спорті, види допінгів, їх вплив на органи і системи організму людини.  
62. Гострі отруєння допінговими препаратами та наслідки від їх тривалого використання.  
63. Анаболічні стероїди, види та наслідки тривалого застосування.  
64. Основні психічні процеси. Визначення стану психічної активності. Поняття про індивідуально-типологічні особливості особи.  
65. Негативний вплив на організм людини комп’ютерної залежності.  
66. Характеристика типів темпераменту. Характеристика рівня тривоги. Методи психодіагностики, види тестів.  
67. Підвищення адаптаційних можливостей організму в екологічно несприятливих умовах зовнішнього середовища.  
68. Основні поняття про радіоактивність та радіоактивне забруднення. Шляхи проникнення радіонуклідів в організм та біологічні наслідки їх впливу.  
69. Механізми радіоактивної поразки організму. Основні принципи протирадіаційного захисту.  
70. Причини хронічної інтоксикації організму дорослих та дітей. Методи та засоби детоксикації.